Уличната музика – културна дейност или търговия???

Що за въпрос?

Да обясня. Както писах по-рано, отскоро свиря в центъра на Русе. Уличен артист съм. Радвам се на добри отзиви за това, което правя. Все пак още недоумявам защо съм приравнен към търговците.

Къде е проблемът?

С решение № 1294 по Протокол № 47/26.02.2015 г. на Общински съвет Русе бе въведена такса за уличните артисти в Русе. Промяната влиза в Наредба 5 на общината, която регламентира търговската дейност на територията на Община Русе. Цитирам въпросното нововъведение в наредбата:

РАЗДЕЛ І – РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ НА ОТКРИТО

Чл.13/1//изм. с Реш. № 1294/26.02.2015 г./ Търговска дейност на открито е тази, която се осъществява върху терени и части от терени общинска собственост.
/2/ Търговията на открито се извършва посредством следните съоръжения:
………………
16. /нова с Реш. № 1294/26.02.2015 г./ Терени за изява на музиканти, артисти, художници и други.

/3/ Разполагането на съоръженията, по предходната алинея, се допуска за определен срок по реда на Наредба № 1 и  Наредба № 7 на Общински съвет Русе.

С две думи, в тази наредба се регламентират условията, при които се извършва търговия на открито на общинска територия. Т.е. всички бизнеси, които плащат тротоарно право.

Там ли им е мястото на уличните артисти?

Големият въпрос обаче е какво търсим ние, артистите, в тази наредба. Пълно безумие. Това е поредният случай, в който Общински съвет взема решение, за което не е подготвен добре. Някой е решил, че трябва уличните артисти да бъдат ограничавани по някакъв начин, и затова са взели решението. Взели са го, ама след това къде аджаба да го сложат, за да е ефективно??? Ами… оказало се е, че няма къде. Най-подходящото място на културата е при бизнеса. И наистина. Между всички нормативни актове, касаещи дейностите на територията на общината вероятно няма по-подходящо място за уличните артисти.

Истината е, че правилният ход на Общински съвет би трябвало да бъде създаването на нова наредба Х, която да регламентира културните дейности на територията на общината. Е да, ама това е един по-труден и времеемък процес. Карай! Нали може и така…

В момента всички артисти (които не участват в събитие организирано от Община Русе или с нейно съдействие – те минават по Наредба 4), желаещи да покажат творчеството си в центъра на града, трябва да се наредят до търговците.

Вместо коментар…

Наистина ли точно тази община кандидатства и имаше претенции да е европейска столица на културата??? Та не бяха кампании и чудеса. Цялата тази процедура по „легитимирането“ на уличните артисти, като че ли по-скоро е създадена, за да ни откаже от такава улична дейност. Наистина трябва да си доста упорит, за да си вземеш необходимото разрешение.

И защо въобще трябва да е с разрешителен характер??? Според мен трябва да е с уведомителен характер, т.е. да подаваме уведомление, а не искане за разрешение, че едикога си и едикъде си ще правим едикакво си. Разбира се, при спазването на определени правила за провеждането на такива изпълнения (например ниво на звук, разрешено време, такса за която не обикаляш цялата администрация, площ и др.) и при изпълнението им трябва да си в правото си да извършваш тази дейност.

Ще завърша с цитат на един колега, който коментира темата:

Колко струва 350 грама от интерпретацията на Иво Минчев на хита на Whitesnake – Is This Love, господа общинари!?

Post navigation