Отговор от Община Созопол

След като подадох завление по установеният ред в Община Созопол, за да мога да се изявя като уличен артист, получих следното писмо:

Кликнете за увеличите!

Цитирам акцента от писмото:

„Разглеждане на заявления за поставяне на временни преместваеми обекти тип -атракциони по одобрени търговски схеми.

Решения:

По т.2 от дн. ред се разгледа и взе решение по следните заявления:

Вх. номер ххххххххххххххххх от Иво Димитров Минчев – за ползване на общинска площ за атракция уличен музикант – завлението не се одобрява.“

Толкоз. Няма причина. Няма обяснение. Просто не може. С най-чисто сърце класифицирам отговрът на Община Созопол като малоумен.

Отговорът им ми напомня за една приказка.

„Седял си един човек седнал в началото на един мост. По моста минал друг човек. Решил да мине и трети, но се спрял до първия и попитал „Може ли да мина по моста?“. „Не!“, отговорил седналия. „А онзи защо мина?“ попитал пътника. Почесал оня по темето и рекъл „Защото не ме е питал.“.

В Созопол е пълно с улични артисти, които не са искали разрешение. Все пак, аз реших да уважа институцията и да поискам легално да правя това, което правят другите. Сигурен съм, че ако засвиря утре в Созопол няма да има проблем.
Явно в тази държава е по-добре да си извън закона.

Post navigation