Наглите Мтел – част четири

Както запознах читателите на блога ми ходенето по мъките заради най-смотаната телекомуникационна компания в България според мен продължава.

Наглите МтелСлед нова година получих писмото за което става дума в края на предходният пост по темата, и както му е реда – обадих се на адвокат Стоянов и го уведомих за часа и мястото на провеждането на комисията. Разглеждането на жалбата беше днес от 10:30 ч. Та отиваме аз и представителя ми на разглеждането с очакването, че всички представители ще бъдат там. Да, ама не! Агейн. Нито представител на Мтел, нито от Асоциацията на активните потребители. Оказва се, че тази покана е доброволна и те не са длъжни да присъстват. Единствено г-жа Дончева от КЗП си беше на работното място. Тя ни информира, че Мтел НИКОГА ДОСЕГА не са изпращали представител на подобни комисии за  разглеждане на жалби. В повечето случаи (но не във всички) изпращали писмено становище с мотив, защо няма да присъстват. Е, ние (казвам ние визирайки аз и адвоката си) бяхме от богопомазаните оказани с тази „чест“ да бъде изпратено подобно становище, в което за пореден път Наглите Мтел обясняват техните си врели некипели без писмено покритие относно казауса. Тъй като едната страна по спора не присъства комисията няма друг избор, освен да прекрати помирителното производство – цитирам откъс от протоколана Помитителна комисия:

Комисията реши:
Прекратява помирително производство №116 по описа на помирителните комисии за гр. Русе на основание чл. 21, т. 2 от Правилника за работата на помирителните комисии – търговецът не се е явил и не е изпратил упълномощен представител.
Заявителяр е уведомен, че може да потърси правата си по съдебен ред.“

Вълнуващо, нали? Сега би следвало да тръгна да съдя Мобилтел ЕАД, чието представителство е в София, което означва, че трябва и делото да се заведе в София и да се правят разходи за транспорт на адвоката, както и съдебни такси, адвокатски хонорари и прочие… Болезнено ме е яд, че не съм човек с малко повече парици, за да се заям докрай с тези говеда по съдебен път.

Да, но мисля да не спирам до тук с борбата си срещу гадовете. Преди да съм казал нещо, което рискувам да не се осъществи, ще кажа че имам намерение да направя следните стъпки:

  1. По съвет на Драгостин (не знам кой се крие зад това име), а и на жена ми мисля да се обърна към Комисията по регулиране на съобщенията.
  2. Да на правя проблема си медийно достояние.
  3. Да не платя дълга си от неплатени фактури за разговори към оператора за времето, когато още бях на договор към Мтел на стойност 146.34 лв, докато казуса ми не бъде решен, въпреки, че рискувам да тръгнат те да ме търсят със съдебни изпълнители. Най-малкото ще отлагам колкото мога повече.

Както се казва на чист Български език – СТЕЙ ИН ТЪЧ!

,

Post navigation